Wat is het verschil tussen coaching en therapeut?

Coach Uden

De term coaching is ontstaan als gevolg van veranderende tijden, met de technologische en ondernemerstrends die om nieuwe manieren van zijn, doen en hebben vragen. Deze nieuwe manieren van zijn, doen en hebben stuwen ons naar een heel nieuw niveau, van vooruitgang in het onderwijs, in opleiding en ontwikkeling, in het bedrijfsleven en er is een toenemende vraag naar leiderschap.

Ieder van ons wordt dagelijks met een uitdaging geconfronteerd, maar hoe we ermee omgaan en er het beste van maken, is wat het verschil maakt in ons eigen succes in het leven. Een crisis wordt een coachingskans voor veel individuen die zich hiervan bewust zijn en het zien als een prachtige kans om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Dat zelfbewustzijn, samen met de bereidheid om gecoacht te worden, kan voor ons allen de deur openen naar dat strategisch voordeel dat ons leven, zowel op het werk als privé, comfortabeler, aangenamer en de moeite waard kan maken.

Het is niet verwonderlijk dat te midden van een grote recessie, een steeds concurrerender werkomgeving, mensen zich wenden tot creatievere alternatieve middelen om succes te boeken en de baan te krijgen, die in de dagelijkse realiteit al dan niet naar hen gaat.

Dit is voor velen de realiteit geworden. Voor mij kwam het besef ongeveer 10 jaar geleden en kreeg ik echt vat op waar het bij coaching om gaat. Coaching gaat niet over een individu, het gaat over een idee en het vermogen om zichzelf te coachen.

Coachen is een beetje zoals Prince – de prins had een heleboel verantwoordelijkheden, hij had een ITY en hij bestuurde en leidde zijn koninkrijk behoedzaam. Prince was groot voor zichzelf, maar hij opereerde ook krachtig, hoewel hij liever zou zeggen dat hij zich bewoog als een geleid projectiel, in plaats van als een schijfvormig object dat zich langs een pad voortbewoog.

Hij had de leiding over de hele show, met zijn veilige, precieze en gedisciplineerde leiding vanaf de troon. Mensen volgden de prins omdat ze hem vertrouwden en wisten dat hij om hen gaf als mens. In die context dragen familieleden meer bij aan zowel hen als de prins, dan aan een enkel individu. Vandaag bevinden we ons in een unieke, bijna ongekende situatie.

Er is goed geschreven en onderzocht onderzoek waaruit blijkt dat 90% van de mensen op de werkvloer hun baan niet kennen, wat in directe verhouding staat tot slechts 5%, wat hoog is in vergelijking met de 65% gemiddeld. In een recent onderzoek onder 1.500 managers uit het bedrijfsleven bevestigden zij dat zij een buitengewoon hoog competentieniveau van 30% in hun baan hebben.

Het huidige economische klimaat vergt veel van mensen, van bedrijven en van particulieren – in alle geledingen en op alle niveaus. Al lang voordat de huidige recessie hen rechtstreeks treft, zijn er schaduwsituaties waarin mensen uit hun werk en uit huis worden geroepen om zwaardere taken te verrichten waarop zij niet zijn voorbereid. De mogelijkheden en voordelen die dit vandaag de dag met zich meebrengt, zijn enorm. Voor sommige mensen is de plotselinge verandering van perspectief behoorlijk veeleisend en kan dit gevolgen hebben voor zowel hun persoonlijke en professionele zelfvertrouwen als hun persoonlijke ontwikkeling

Voor sommigen onder ons zijn deze veranderingen heel eng, maar de collectieve resultaten, zoals gerapporteerd door reverberatedamelessj, tellen op tot een relativerend gecalled Hof of Wet. Het idee dus om een zeer bekwame coach of therapeut te worden waarbij enerzijds een totale toewijding, anderzijds een lucide, soms zelfs gesofisticeerde aanpak, de keuze is.

Dan kunnen we andere mensen dieper en met meer toewijding dienen. De levensloop zal veranderen en wij moeten ons aanpassen, willen wij het beste halen uit deze huidige unieke tijd en werken of dat.

Vaak worden mensen geconfronteerd met een keuze tussen twee alledaagse soorten leven die uiteindelijk niet zo ver uit elkaar liggen. Een daarvan is om dezelfde dingen te blijven doen die je altijd hebt gedaan.

Lees meer

Therapie

Add a Comment

Your email address will not be published.