Ergotherapie

Ergotherapie Bergen op zoom

De term ergotherapie betekent eigenlijk verschillende dingen voor verschillende mensen. Voor sommigen betekent het een dienstverlenende organisatie voor mensen. Volgens het U.S. Department of Health and Human Services is bezigheidstherapie een programma van efficiëntie en verbetering van de werknemer dat zelfzorg, produktiviteit, prestatie bevordert en de beschermende instantie versterkt.

Ergotherapie omvat verschillende zaken. Sommigen werken in een groep, op kantoor of in een fabriek, waar zij andere mensen en problemen kunnen tegenkomen. Anderen passen hun beroep zo divers toe als massagetherapie, toiletteriologie, binnenhuisarchitectuur, management, maatschappelijk werk, onderwijs en ambachtelijk gebruik. De functiebeschrijvingen van ergotherapeuten kunnen variëren, maar zij omvatten gewoonlijk dezelfde vaardigheden en bekwaamheden.

Ergotherapeuten houden zich bezig met werkgerelateerde vraagstukken. Zij kunnen zich bezighouden met werkgelegenheidskwesties of de gevolgen van veroudering voor de beroepsbevolking. Zij kunnen ook helpen bij de ontwikkeling van personen met beperkingen of handicaps, zodat zij hun onafhankelijkheid kunnen behouden en de hulp van anderen kunnen gebruiken bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven.

Wat houdt ergotherapie in? Ergotherapeuten creëren en implementeren doelen die passen bij de behoeften van de patiënt of het individu. Ze moedigen de patiënt aan om zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken en na te denken over problemen die leiden tot zelfzorg. Ze helpen de patiënt om het probleem te herkennen, een stap terug te doen, na te denken over relevante oplossingen en deze oplossingen vervolgens in praktijk te brengen.

Hoewel de functieomschrijving zeer breed kan zijn, kunnen de verantwoordelijkheden van een ergotherapeut in sommige gevallen beperkt zijn tot slechts enkele van deze rollen. Ergotherapeuten die alleen helpen bij het verbeteren van de communicatie- of prestatievaardigheden van een individu, worden niet noodzakelijkerwijs beschouwd als onderdeel van een ergotherapeutisch team.

Wat zijn de specialisaties van ergotherapie? Een ergotherapeut kan zich specialiseren in ergotherapie voor kinderen, volwassenen, gezinnen, personen met een handicap, ouderen of personen die zich in een revalidatie- of andere kritische onderwijsomgeving bevinden.

Belangrijke beroepen voor ergotherapeuten zijn onder meer het ontwikkelen en faciliteren van fysieke, beroepsmatige en spraak/taal trajecten. Ze werken ook met patiënten met hart-, long- en longaandoeningen. Andere belangrijke taken van ergotherapeuten zijn hulp bij het herstel van slachtoffers van ongevallen en trauma’s, controle van het autonome zenuwstelsel, coördinatie, diagnose van besmettelijke risico’s en toediening van medicijnen.

Ergotherapeuten die zich in een bepaalde specialiteit willen specialiseren, kunnen dit naast andere functies doen. Zij kunnen onder meer werken in privépraktijken, ziekenhuizen, revalidatiefaciliteiten, hospices en instellingen voor langdurige zorg. Ergotherapeuten zijn “artefacten van de moeizaam verworven wijsheid van het beroep” vanwege hun vermogen om te werken met en te leren van de mensen die hulp nodig hebben.

Add a Comment

Your email address will not be published.