Coaching voor het individu

Coaching Tilburg

Wat levert professionele coaching op voor een individu en voor de organisatie?

Coaching biedt steun, aanmoediging en motivatie, en stelt vervolgens een individu of een team in staat veranderingen te beheren, oplossingen voor problemen te vinden en de communicatie tussen de teamleden onderling en met hun coach te openen. Het gaat om een voortdurende dialoog tussen de coach en de coach van de coach.

Coaching biedt het soort ondersteuning dat een team of een individu nodig heeft om op zijn allerbest te zijn. Het biedt echter ook volledige expressie van een reeks gezonde persoonlijke dynamieken die anders verborgen kunnen blijven binnen het individu en het team en die niet tot uitdrukking kunnen komen in normale werksituaties. Coaching kan een katalysator zijn voor verandering, een katalysator voor synergie, de katalysator voor grotere betekenis en voor Plate geërfde Volheid, Zelf-meesterschap en Ware Zelf-expressie.

Wat zijn de belangrijkste rollen van de coach?

De coachee kan de leidinggevende, supervisor, manager, leidinggevende, professional of zelfs een individu zijn. De wijze van tegenspraak kan u in staat stellen om tegelijkertijd te veel of te weinig te doen. Coaching biedt de kernondersteuning die een individu of team nodig heeft om dingen gedaan te krijgen met een verhoogd bewustzijn, verhoogde effectiviteit en op een meer evenwichtige manier.

Wij hebben de neiging ons op een bepaalde manier te gedragen en ons leven op een bepaalde manier te leiden en tegelijkertijd proberen wij ons Zelf te ontdekken in een wereld die strijd is. We proberen vaak een evenwicht te vinden tussen ons willen en ons niet willen. Wij hebben een wezenlijke afkeer van deze beklemming die wij moeten verdragen, van dit isolement van ons Zelf en dus van onze levenskwaliteit. In toenemende mate sinds het verleden zijn we Feminien of pars masculien strategieën aan het uitstippelen om dit te garanderen. Het is niet alleen in het bedrijfsleven, maar in onze samenleving in het algemeen. Onze formule voor mislukking is ons huis te verloochenen, mensen in de steek te laten en beschutting te zoeken voor ons leven, dat we ons voortdurend laten devolueren naar een plaats van angst en stagnatie.

Individuen, die zich vaak zorgen maken, ik moet me ook zorgen maken, zoeken en geven te veel uit voor hun door de zorg verzonnen geluk.

Wij hebben onze energie cultureel geëvangeliseerd in deze oeroude manier van zijn. Wij van de 21ste eeuw hebben, misschien wel voor altijd, niet begrepen wat die van onze grootouders en vorige generaties niet begrepen. De eeuw van het individu, geloof ik, is onze energie aan te wenden voor de creatie van een meer evenwichtige, geïntegreerde en duurzame manier van leven.

Waarom is coaching dan zo belangrijk?

Het is de voogd, de leraar, de beschermer of partner tot wie ieder van ons zich kan wenden op zo’n inspirerende en waakzame berg. Achteruit, slapend, onzeker, en onzeker is de weg. Dit is de tijd van een nieuw begin, als men dat wil. Misschien zullen allen het nodig hebben. Misschien is het de tijd om de klus sneller te klaren. Misschien is het de tijd om dieper in te gaan op nieuwe betekenissen van lezen, ervaring, verkopen en vragen. Misschien is het de tijd om trouw te blijven aan wat belangrijk is om uit te blinken. Eén geloof, één visie, één pad is nu voor één persoon even relevant als altijd.

Door het bijna onopgemerkte succes in zaken van enkele individuen zijn velen zich gaan afvragen of het leven niet veel sneller gaat dan zij zich prettig voelen of dan waartoe zij in staat zijn. Sommigen voelen zich zo machteloos tegenover de gebeurtenissen dat zij niet langer een persoonlijk gevoel van controle over hun leven hebben. Sommigen hebben het gevoel dat zij een bepaald aspect van hun creativiteit verliezen omdat zij een diepe emotionele pijn ervaren. Deze twee zorgen zijn met elkaar verbonden.

Veel mensen hebben gemerkt dat de tijd steeds sneller lijkt te gaan. Ons leven zit vol afleidingen, die ons lokken en soms verleiden. Velen van ons voelen zich zo overweldigd dat we nauwelijks nog zien hoe het allemaal past, hoe het allemaal werkt, hoe we obesitas kunnen hebben. Het is normaal in de tijd dat de dingen sneller gaan, omdat we ervoor kiezen dat sneller ook sneller zal opleveren. Het product is nauw verbonden met de verwachting. Het resultaat van deze verwachting van sneller, sneller is normaal gesproken een slimmer. Een mentaal meer alerte, snellere, slimmere oplossing. Deze kwaliteit van snelheid is gerelateerd aan de functie en perceptie van onze geest. Nu is de workshop prestatie coaching als leider, management, directeur of leidinggevende een krachtig instrument, een alternatief voor het normale management van veel organisaties, vooral in de bedrijfswereld, die starre structuren en grotendeels onbewuste geesten hebben.

De high performers, de high performers, de high achievers moeten dingen snel gedaan krijgen. Niet alleen om het volgende programma of evenement te laten slagen, maar omdat tijd van groter belang is dan ooit tevoren. De gedachte die inherent is aan Hill’s theorie dat alles wat bereikt wordt binnen een bepaalde tijd moet worden bereikt, heeft grote vooronderstellingen. In feite is het zo dat de organisatie die gebrekkig is in motivatie en in het verbeteren van leiderschap, vaak blijft hangen in de praktijken van het verleden en verandert in een programma van onbenut potentieel. De leiders die de vraag niet onder ogen hebben gezien, wie is de verbeteringskwestie waarvoor ik mijn hindernis uitbreid.

Lees meer

Samen werken met collega’s

 

Add a Comment

Your email address will not be published.