Coaching – De trechter

Coaching leerkrachten

Wat zijn de lagen van de trechter van succes? Als we effectieve coaching technieken gebruiken, kunnen we de mensen van het deel van de trechter dat we kunnen controleren naar elk van de volgende drie niveaus brengen, waarin we in staat moeten zijn om een verscheidenheid aan hulpmiddelen te gebruiken die geschikt zijn voor elk niveau en niet zomaar alle hulpmiddelen.

Op elk van deze niveaus kunnen we dan een beroep doen op de juiste coach, om ons te helpen verder te komen in het veranderingsproces. Kortom, we hebben een verscheidenheid aan coaches en trainers tot onze beschikking om ons te ondersteunen om het leven te krijgen dat we willen.

Marceway, gebruikt een unieke interface die in onze website, één van de hulpmiddelen van coaching omvat, de Core Management Tool (CMT) en voor de coaches de Core Leadership Tool (CLT).nDe CMT is gebaseerd op twee elementen, te weten Doel en Proces of Proces volgens de Globale voorgrondmethode. Het Doel is het belangrijkste aspect voor ons succes en het proces is hoe we daar komen. (Een verwant element is het Landschap). De CMT kan ik vervolgens aan mijn cliënten voorleggen via hun coaching sessies, coaching sessies voor uw eigen leven coaching, zelf coaching of de leven coaching door andere coaches.

Neem de Life sight natuur, de Focus Tool ook bekend als de 100 Day Challenge Tool of het 100 Day Challenge Werkblad, en drie vaardigheden om ze te ontwikkelen. Deze drie tools zijn op maat gemaakt voor de coach om effectieve vaardigheden te ontwikkelen, motiverende manieren om de 5 bewustwording en verworven vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier, en door het gebruik van de drie tools, kunnen individuen de nodige vaardigheden opbouwen om de persoon te helpen zijn doelen te bereiken. De handelingen zijn gerelateerd aan een van de vijf basisniveaus van verandering in de gangbare VAK-modellen van verandering. De 8 beheersingsprincipes hieronder worden gedemonstreerd in de CMT. De eerste zes stappen zijn direct en op het specifieke niveau en helpen het Blair Murphy model te laten zien dat het niet mogelijk is om je leven te veranderen

1. Word u bewust van de feiten, de situatie en hoe ermee moet worden omgegaan en leer ook de juiste levensvaardigheden die nodig zijn om uw doelen te bereiken. Het voorbeeld gaat over de verwachting van deadlines en elk individu kan deze methode gebruiken om om te gaan met tijd, prestaties, prestaties, inzet en betrokkenheid.

2. Stel vragen en menu voor de verandering.

3. Stel vast wat uw comfortzone is, hoeveel tijd elk van deze aspecten van de grenzen voor u van belang zijn voor wie deze dingen van invloed zijn op waar u heen wilt of waar u naar toe wilt.

4. Identificeer de hinderpalen of uitdagingen waaraan niet is voldaan en hoe deze kunnen worden overwonnen. Het gaat erom hoe zij of u ze aanpakt.

5. Identificeer de hulpmiddelen, de waarden en de gevoelens en emoties die gebruikt moeten worden om de gewenste resultaten te bereiken. Dit zijn de instrumenten en de vaardigheden die nodig zijn, zodat zelfs hoge kaderleden belangrijke kennis over uzelf en uw ware gevoelens kunnen opdoen.

6. Identificeer de gevoelens van mislukking en belemmeringen en gebruik uw hulpmiddelen om er effectief mee om te gaan. De CMT is een krachtig trainingsprogramma dat ons op vele succesvolle manieren kan helpen om bruikbare manieren te ontwikkelen om de wereld te begrijpen. Het is ook een geweldige plek om je coaching en levensveranderingsproces te beginnen. Voor het behalen van een coaching kwalificatie, wat inhoudt dat men zich inzet voor het ontwikkelen en onderwijzen van coaching vaardigheden en hierop voortbouwt, biedt de CMT een coaching lidmaatschap van 22 cohorten van drie maanden voor de prijs van 14 lidmaatschappen van een maand.

Lees meer

Begeleiding startende leraren
Klassenmanagement

Add a Comment

Your email address will not be published.